På vegne av AMCAR Karmsund vil vi ønske alle

en fredelig jul og et godt nytt år!